Kansen voor Hyperautomation in de publieke sector

You-Get heeft jarenlange ervaring in de publieke sector. Hierdoor hebben we kennisgemaakt met een breed scala aan uitdagingen waar deze sector mee te maken heeft. In dit artikel koppelen we deze uitdagingen aan onze visie op Hyperautomation en wat die kan betekenen bij het aanpakken ervan.

Versnippering

Publieke organisaties bieden burgers doorgaans een rijk pallet aan producten en diensten aan. Traditioneel werd de verantwoordelijkheid voor een dienst belegd binnen een hiervoor specifiek ingericht organisatieonderdeel met een eigen set aan processen en bijhorende systemen. Hierdoor is een versnippering van het systeemlandschap ontstaan, met een veelvoud van geïntegreerde (silo)systemen als gevolg.

Ieder systeem vervult hierbinnen een specifieke functie, heeft zijn eigen interface, bevat de bedrijfsregels die voor het betreffende proces van toepassing zijn en heeft vaak een eigen dataopslag. Een simpel voorbeeld is een systeem voor de persoonsadministratie, dat een interface (met velden en knoppen) bevat om een burger op te voeren, vaak direct gekoppeld aan systeem -en proceslogica waarin bedrijfsregels vastliggen die bepalen waaraan de gegevens van een burger moeten voldoen en uiteindelijk ook de opslag waarin de informatie wordt bewaard.

Hiermee is het geen uitzondering dat data meerdere keren binnen het landschap in verschillende systemen is opgeslagen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een apart zaaksysteem dat ook burgergegevens gebruikt. Om dit te voorkomen zijn pogingen ondernomen om de systemen met mekaar te koppelen, echter door het gesloten karakter van de aanwezige technologie kan dit een kostbare exercitie zijn.

Common Ground

Het plaatje hierboven geeft al aan dat iedere laag verschillende applicaties bevat die ‘op elkaar lijken’ oftewel die veelal dezelfde eigenschappen hebben. Op deze manier wordt functionaliteit, die eerder op mekaar gestapeld binnen aparte systemen voorkwam, gegroepeerd ondergebracht in de 5 lagen.

Dit is een mooi principe dat ervoor zorgt dat verschillende stukken functionaliteit losgekoppeld worden in de vorm van componenten. Deze componenten kunnen op zichzelf bestaan binnen het landschap en bieden precies die functionaliteit waarvoor ze bedoeld zijn, niet meer en niet minder. Dit zorgt voor flexibiliteit en minder afhankelijkheid tussen systemen.

Hyperautomation

Het Common Ground principe sluit naadloos aan op de visie van You-Get op Hyperautomation. Die stelt namelijk dat een organisatie idealiter een combinatie van verschillende technologieën inzet, met ieder zijn eigen specialisme zodat deze technologieën optimaal worden benut voor het specifieke doel dat ze dienen.

De lagen in het Common Ground model kun je zien als voorbeelden van dergelijke specialismen. Het spreekt voor zich dat er aan een applicatie binnen de Interactie laag andere eisen worden gesteld dan aan die binnen de Procesinrichting. Bij de eerste zal de nadruk liggen op de ontwikkeling van gebruikersschermen en zijn zaken als toegankelijkheid, consistentie en gebruiksvriendelijkheid als onderdelen van de algehele gebruikerservaring belangrijk terwijl binnen Procesinrichting bijvoorbeeld meer aandacht zal zijn voor sturing, orkestratie en rapportages.

Fit-for-purpose

Door specifiek per specialisme de juiste bijhorende technologie te kiezen, kan winst worden geboekt bij de applicatieontwikkeling. Een BPMS (Business Process Management Suite) bevat bijvoorbeeld standaard al veel voorzieningen die invulling kunnen geven aan eerdergenoemde zaken die bij Procesinrichting komen kijken zoals KPI’s, uitvoerbare procesmodellen en standaard rapportages. Maar heeft op zijn beurt vaak minder goede ondersteuning voor de ontwikkeling van apps, websites of een klantenportaal en is daarmee dus niet geschikt voor de Interactie laag. Daarvoor zijn zogenaamde low-code platformen een betere keuze.

Door per laag te bepalen welke technologie het beste ondersteuning kan bieden bij het realiseren van componenten binnen deze laag worden de principes van Common Ground en Hyperautomation samengebracht en kan worden gesproken over een architectuur die klaar is voor verdere digitale transformatie en innovatie. Dit is geen hogere wiskunde maar vereist wel kennis op het gebied van architectuur en Hyperautomation technologieën. You-Get heeft deze kennis in huis en kan door middel van een Architectuur Quickscan snel tot een gericht advies komen. Lees hier meer over de Architectuur Quickscan [link] en wat het voor u kan betekenen.

Het Common Ground principe sluit naadloos aan op de visie van You-Get op Hyperautomation. Die stelt namelijk dat een organisatie idealiter een combinatie van verschillende technologieën inzet, met ieder zijn eigen specialisme zodat deze technologieën optimaal worden benut voor het specifieke doel dat ze dienen.

Meer weten over deze blog?

John Schussler

Director Services & Solutions

 

Gerelateerde inzichten

Blijf op de hoogte

Volg ons op LinkedIN

We posten geregeld updates en inzichten via onze LinkedIN pagina.
Volg ons via onderstaande button en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Vragen?

of bel ons op +31 (0)20 373 02 76